Podjęcie decyzji o wdrożeniu Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z ISO 9001:2000 było naturalną konsekwencją współpracy z dużymi firmami z Europy Zachodniej, dla których jakość świadczonych usług ma często większe znaczenie, niż cena.

Postanowiliśmy wykorzystać wsparcie finansowe ze środków unijnych w ramach programu PHARE 2000 koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po zakwalifikowaniu naszej firmy do programu „Wstęp do jakości”, otrzymaliśmy dofinansowanie zarówno procesu opracowania i wdrożenia Systemu (przeprowadzonego niezwykle profesjonalnie przez firmę PRS SYSTEMY JAKOŚCI Sp. z o.o. Gdańsk), jak również certyfikacji.

Dnia 29.10.2004 Polski Rejestr Statków S.A. wykonał audit i przyznał nam certyfikat nr NC–098 .

Dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu przyjętych procedur, udało nam się obniżyć ilość reklamacji do poziomu 0,3% .